Наголошу: серед економічних складників ідеальної держави на першому місці податкова система. Ідеальна податкова система має забезпечувати фінансовим ресурсом центральний і місцеві бюджети України, сприяти легальному розвитку бізнесу та бути справедливою. Для кожної країни має існувати своя ідеальна система. Вона повинна враховувати характер народу, його історичні традиції, культурний розвиток та деякі інші фактори.Мій аналіз та досвід свідчать, що українська податкова система має бути також дуже простою і зрозумілою, гарантовано незмінною протягом 10 років, — і головне — необтяжливою для людей і бізнесу. Українці готові лише до мінімального перерозподілу доходів через бюджет і Пенсійний фонд. Якщо податкова система несправедлива, важка, зарозуміла, нестабільна та непередбачувана, українці її ігнорують, тікають в інші країни і тіньовий сектор. Саме слово «податок» походить в Україні від слова «давати», «подавати». Українці дають, подають кошти владі для виконання нею корисних для них функцій. Вони, українці, первинні і головні, а влада — вторинна. Ось як українці підсвідомо трактують процес оподаткування. Влада має це усвідомити і прийняти.

В Росії, наприклад, не людина, а держава первинна, вона «налагает» на людей ярмо — «дань», «оброк», «повинность». Там людина має коритися будь-яким податкам…І ще одна обставина вимагає змін в податковій системі України — це гібридна війна з Росією, яка суттєво збільшує ризики інвестування і ведення бізнесу в країні. Ліками проти додаткових ризиківє лише додаткові прибутки, на які можна розраховувати в Україні. Це стосується i іноземних, і місцевих бізнесменів, а останні вимагають зменшення податкового і регуляторного тиску.

З урахуванням сказаного, ідеальна податкова система України має базуватися на таких податках:

1. Податок на доходи фізичних осіб – менше 5 мінімальних зарплат — 10 %; 15 % на доходи, які перевищують 5 мінімальних зарплат. Всі, хто працює, здійснюють обов’язкові відрахування до власного накопичувального пенсійного рахунку у розмірі 5 % від зарплати. Соціальні внески скасовуються, Пенсійний фонд ліквідовується. Солідарні пенсії та інші соціальні виплати фінансуються з державного бюджету.

2. Податок на виплату дивідендів (виведений капітал) — 15 %.

3. Податок на продаж землі, житла та іншої нерухомості, транспортних засобів — 2 %.

4. Податок на продаж цінних паперів та будьяких майнових прав поза біржою — 1 %.

5. Податок з обігу підприємств — 5 %, сплачується при імпорті та продажах всередині країни, при експорті податок з обігу — 1 %.

6. Податок на операції з офшорними територіями становить 15 %, на всі грошові перерахування в ці зони, за винятком сплати дивідендів

та повернення інвестицій чи кредитів.

7. Підприємство, яке належить до малого бізнесу (валовий дохід за рік менший, ніж 5 млн євро), має право вести спрощений бухгалтерський облік.

8. Підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування сплачують податок на доходи фізичних осіб на рівні 15 % мінімальної зарплати та 5 % відрахувань до власного пенсійного рахунку, вони також сплачують 5 % податку з обігу (продажів) за умови, що він є меншим за один млн євро на рік. Якщо обіг перевищує один млн євро на рік, підприємець має зареєструвати підприємство. Всі підприємці працюють з касовими апаратами чи їхніми сучасними аналогами, які безкоштовно видає податкова адміністрація.

9. Самозайняті громадяни України, виручка від реалізації продукції чи послуг яких не перевищує 1 тис. євро на місяць, не оподатковуються, вони також, за бажанням, мають право не сплачувати податок на доходи фізичних осіб у розмірі 15 % від мінімальної зарплати, в такому випадку пенсійний стаж їм не зараховується.

10. Акцизи та рентні платежі мають бути встановлені на рівні мінімальних в країнах ЄС.

Всі інші податки і збори, зокрема на нерухомість, землю і депозити, мають бути скасовані, а наведені вище не можна підвищити мінімум протягом 10 років. Зрозуміло, що вказані податки можуть бути зменшені, а деякі з них ліквідовані. Краще таку податкову систему закріпити в Конституції. Важливо додати, що запропонована податкова система є дуже простою і технологічною, воне не передбачає перевірок і навіть контактів з податковою адміністрацією. Всі податки мають автоматично нараховуватись і сплачуватись в реальному часі,переважно онлайн. Тому чисельність бухгалтерів, юристів і особливо податківців буде суттєво скорочена, останніх більше ніж у десять разів.